MARC PÉREZ

El meu interès per l’esport i la salut em va portar a estudiar INEF. Finalitzats els estudis vaig decidir continuar estudiant alguna branca que enllacés i ampliés els meus coneixements en salut.  Em vaig decidir per la fisioteràpia. En les primeres aproximacions a l’àmbit laboral de la fisioteràpia, les pràctiques i posteriorment ja treballant tenia sensacions contradictòries, d’una banda la motivació i plenitud d’haver trobat una professió que m’agradava exercir però alhora, en la pràctica, la conformitat de seguir protocols o repetir tècniques sense una exploració o reflexió suficients,  la dificultat d’alguns casos, el gran nombre de pacients per hora, etc. En les pràctiques i classes vaig poder conèixer alguns professors que exercien l’osteopatia, que responia sobretot al meu interès per trobar noves eines d’exploració, diferents models per abordar el pacient que ajudaven a no pedres en la infinitat del cos en el temps limitat d’una visita. Atret per aquest nou concepte de treball  vaig iniciar osteopatía. L’estudi de l’osteopatia m’ha ampliat la visió del pacient, m’ha donat noves tècniques d’exploració i nous models d’abordatge i d’entendre la fisiologia.

SONY DSC

El veritable viatge al descobriment no consisteix en buscar nous paisatges sinó en mirar amb ulls nous” Marcel Proust.